Linjärgivare

Högpresterande givare för noggrann positionsmätning av linjära rörelser. Mätområde upp till 20 meter, hög upplösning & noggrannhet. Vi säljer givare med mycket hög kvalite och tillförlitlighet tillverkade av RSF ELekronik.  

Öppna Linjärgivare 

linjärgivare öppen
linjärgivare på skenmontage
MS 15 serien
MS 2X serien
Öppen linjär läsare 
Öppen linjär läsare med singlefield scanning

Upplösning: 0,1 µm - 10 µm

Mätlängd: < 2 m

Max Hastighet: 0,96 - 10 m/s

Utsignal: TTL, sinus 1 Vpp

Upplösning:  2 µm - 0,1 µm

Mätlängd: < 20 m

Max Hastighet: 0,96 - 10 m/s

Utsignal: TTL, sinus 1 Vpp

linjärgivare med singlefield
MS 45
Öppen linjär läsare med singlefield scanning

Upplösning:  10 µm - 0,5 µm

Mätlängd:  3 meter

Max Hastighet: 2,4 - 15 m/s

Utsignal: TTL, sinus 1 Vpp

Slutna linjärgivare

Linjärgivare positionering
MSA 7xx Serien

Sluten linjärgivare med smal profil

 • Upplösning 0,02-0,5 µm

 • Mätlängd upp till 3040 mm

 • Liten profil

 • Delning: 8, 10, 20 µm

MSA 8xx Serien

Sluten linjärgivare med avtagbar anslutningskabel

 • Liten genomsnittsprofil

 • Mätlängd upp till 9 meter

 • Upplösning: 0.02-5.0 µm

 • Avtagbar anslutningskabel

MSA 170
 • Väldigt liten genomsnittsprofil

 • Upplösning 0,1-5,0 µm

 • Mätlängd till 520 mm

MSA 37 serien

Sluten linjärgivare med integrerad styrskena

 • Stor genomsnittsprofil

 • Upplösning 5,0 - 10,0 µm

 • Mätlängd upp till 1240mm

MSA 65x serien
 • Liten genomsnittsprofil

 • Robust

 • Enkel montering

 • Mätbar längd upp till 3040mm

MSA 35x serien
 • Stor genomsnittsprofil

 • Robust

 • Enkel montering

 • Mätbar längd upp till 3040mm

Cirkulär lägesgivare

MSR 40 MKS

Noggranhet: 30 µm / m

Mätlängd: 360

Diameter: ∅≥ 150 - 400 mm 
Över dia 400 mm är skalan ej förbockad

Arbetstemp:  0 °C till +60 °C 

Mäthastighet: 0,96- 10 m/s

Produktkatalog i pdf

MSR 20 MKS

Noggranhet: ±15 µm / m

Mätlängd: 360

Diameter: ∅≥ 50 - 400 mm 
Över dia 400 mm är skalan ej förbockad

Arbetstemp:  0 °C till +60 °C 

Produktkatalog i pdf
givare med cirkulär mätskala