Linjärgivare

Högpresterande givare för noggrann positionsmätning av linjära rörelser. Mätområde upp till 20 meter, hög upplösning & noggrannhet. Vi säljer givare med mycket hög kvalite och tillförlitlighet tillverkade av RSF ELekronik.  

Öppna Linjärgivare 

MS 15 serien
MS 2X serien
Öppen linjär läsare 
Öppen linjär läsare med singlefield scanning

Upplösning: 0,1 µm - 10 µm

Mätlängd: < 2 m

Max Hastighet: 0,96 - 10 m/s

Utsignal: TTL, sinus 1 Vpp

Upplösning:  2 µm - 0,1 µm

Mätlängd: < 20 m

Max Hastighet: 0,96 - 10 m/s

Utsignal: TTL, sinus 1 Vpp

MS 45
Öppen linjär läsare med singlefield scanning

Upplösning:  10 µm - 0,5 µm

Mätlängd:  3 meter

Max Hastighet: 2,4 - 15 m/s

Utsignal: TTL, sinus 1 Vpp

Slutna linjärgivare

MSA 7xx Serien

Sluten linjärgivare med smal profil

 • Upplösning 0,02-0,5 µm

 • Mätlängd upp till 3040 mm

 • Liten profil

 • Delning: 8, 10, 20 µm

MSA 8xx Serien

Sluten linjärgivare med avtagbar anslutningskabel

 • Liten genomsnittsprofil

 • Mätlängd upp till 9 meter

 • Upplösning: 0.02-5.0 µm

 • Avtagbar anslutningskabel

MSA 170
 • Väldigt liten genomsnittsprofil

 • Upplösning 0,1-5,0 µm

 • Mätlängd till 520 mm

MSA 37 serien

Sluten linjärgivare med integrerad styrskena

 • Stor genomsnittsprofil

 • Upplösning 5,0 - 10,0 µm

 • Mätlängd upp till 1240mm

MSA 65x serien
 • Liten genomsnittsprofil

 • Robust

 • Enkel montering

 • Mätbar längd upp till 3040mm

MSA 35x serien
 • Stor genomsnittsprofil

 • Robust

 • Enkel montering

 • Mätbar längd upp till 3040mm

Cirkulär lägesgivare

MSR 40 MKS

Noggranhet: 30 µm / m

Mätlängd: 360

Diameter: ∅≥ 150 - 400 mm 
Över dia 400 mm är skalan ej förbockad

Arbetstemp:  0 °C till +60 °C 

Mäthastighet: 0,96- 10 m/s

MSR 20 MKS

Noggranhet: ±15 µm / m

Mätlängd: 360

Diameter: ∅≥ 50 - 400 mm 
Över dia 400 mm är skalan ej förbockad

Arbetstemp:  0 °C till +60 °C 

ALLERTZ EXPORTLOTS AB

TEL: 010 200 82 02