PLASTKAPSLINGAR

För kortserieproduktion utan formverktyg

Vi tillverkar kundanpassade plastkapslignar genom plastbockning. Anpassat för små till medelstora serier. Monteringsklara och anpassade plastkapslingar till låga priser. 

Läs mer på www.plastkapslingar.se 

ALLERTZ EXPORTLOTS AB

TEL: 010 200 82 02