UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV AVANCERAD ELEKTRONIK

Vi erbjuder lösningar genom hela processen från R&D, prototypframtagning/ testning, certifiering, tillverkning samt långsiktig produkthantering

Din långsiktiga partner för innovativa projekt inom Elektroniska lösningar

Vi har över 20 års erfarenhet av elektronisk tillverkning tillsammans med branschledande samarbetspartners över hela världen. Vi erbjuder personlig och flexibel service med god kvalitet genom hela värdekedjan. Vi är din långsiktiga leverantör av avancerad elektroniska lösningar.

0 +
ÅRS ERFARENHET
0 +
TILLVERKADE PRODUKTER
0
SAMARBETSPARTNERS
0
ÅRLIG PRODUKTIONSKAPACITET
experience excellence

Specialister inom CAN-baserad system

Stor erfarenhet och kunskap efter år av utveckling och produktion för att möta de höga kraven inom industrin- och fordonsbranschen.

experience excellence

Lågförbrukande RFID med världsledande kompabilitet

Tillsammans med våra nära samarbetspartners erbjuder vi revolutionerande teknik som kundanpassas till ert system, oavsett om det är för fordonsindustrin eller konsumentendamål. Vi erbjuder t.ex. RFID-läsare med låg energiförbrukning men med batterikapacitet på över 10 år, vilket utesluter behovet av dyra kablage. Vi kan även läsa alla tillgängliga kort på marknaden. 

Välfungerande ingenjörskulturer är sällan lätta att upptäcka från utsidan

Vi förser världsledande företag likväl som start up med våra produkter och tjänster. Genom långsiktiga relationer och nära samarbete med några få partners kan vi tillhandahålla all kontakt genom de olika stegen, från idé till leverans er certifierade serieproduktion av en specifik produkt. 

EXPERIENCE EXCELLENCE
När standard blir kundanpassad

Utvecklare av hård- och mjukvara

Utvecklar och tillverkar avancerade elektroniska system och lösningar, huvudsakligen mot fordonsindustrin. Utvecklar både hård- och mjukvaresystem, samt har en kapacitet av hög produktionsvolym.

Sensor med hög noggrannhet

Återförsäljare av MEGGIT och RSF- sensorer, samt linjära mätsystem. Vi använder oss av toppmoderna mätsystem med hög precision. ATEX- klassificerad. 

Plasttillverkare

Genom en unik metod att böja plastskivor erbjuder vi dig en komplett och skräddarsydd plastkapsling för små till medelstora serie. Vår tillverkningsprocess gör att ni varken behöver lägga tid eller pengar på dyra formverktyg. 

Testimonials
Curious about what people say about us & our services?
UNIK PRODUKTIONSPROCESS

Vi bockar plast genom en unik metod som ger dig en skräddarsydd kapsling utan formverktyg eller 3D-printning

Metoden går kort ut på att vi genom en unik metod plangjuter plastskivor, fräser ut delar som sedan vid behov värms upp och bockas. Det olika delarna snäpps sedan ihop genom förfrästa spår, limmas eller skruvas ihop. Infästningar för elektronik i form av skruvförband, displayfönster mm limmas fast och vi kan leverera en 100% monteringsklar kapsling till er. Med tryck och lackerad i den kulör ni önskar. 

Kontakta oss på telefon eller e-post för mer information.