OEM

experience excellence

Vi är specialiserade på CAN-baserade system

Vi har över 20 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av elektroniska system och produkter mot fordonsindustrin. Vi har stor erfarenhet av att leverera bästa möjliga lösningar. Vi arbetar med personligt bemötande för att tillgodose dina behov och förstå dina önskemål och vara en långsiktig partner. Vi har ett nära samarbete med ett fåtal underleverantörer/partners för att kunna ge bästa möjliga kunskap och senaste expertis. 

Produktion inom EU och med en kapacitet för produktionsvolymer upp till 100 000 enheter/ år.

VAD VI GÖR

Vi tar hand om hela kedjan

Forskning och utveckling

Vi erbjuder våra kunder en helhetslösning från förstudie till färdig produkt. Med vår kompetens inom både mjukvaru- och hårdvarudesign kan vi från start skapa en välgrundad väg för processen och undvika tidskrävande förseningar. Vår kunskap har formats av fler decenniers erfarenhet och krav från några av de svåraste i branschen.

Test och certifiering

De flesta elektroniska produkter idag avser att vara mycket avancerade och komplexa. Det är därför viktigt att designa för att uppfylla kraven och testa under hela utvecklingsprocessen. Kraven på certifieringar är ofta många, men vi har stor erfarenhet och kunskap inom ämnet. Många filialer och länder har unika juridiska krav som måste uppfyllas. Att förstå och veta detta från den inledande fasen är därför av stor vikt eftersom utvecklingen måste anpassas. Rätt certifiering för rätt marknad är nyckeln för en smidig process, så lämna testningen och certifieringen till oss som har stor kunskap i område.

Tillverkning

Pålitlig och väl beprövad leveranskedja är nyckeln för att möta höga krav. Likaså är en välfungerande styrning av de olika processerna och logistiken viktig för att skapa lean produktion och mest värde för kunderna. Vi arbetar kontinuerligt med uppföljning, utveckling och anpassning till nya trender och krav.

Produktledning

Vi strävar alltid efter att vara din långsiktiga partner och designar och konstruerar därför produkterna så att de kan produceras i årtionden. Vi använder pålitliga resurser för underhåll, välstrukturerad dokumentation av processer, revisionsuppdateringar och övervakar inkommande komponenter och deras livscykel för att skapa största kvalitet. Lagermöjligheter finns för att lagra dina produkter och leverera direkt till din fabrik eller kunder.