Ge era anställda access till både byggnader och fordon med redan existerande kort, tagg eller smartphone

RFID Access-system

Kontrollerad 

access

för er säkerhet

Kundanpassade system

Vi hjälper er med hela kedjan, från mjukvara till hårdvara för att kunna möta era behov. Vi har erfarenheten och kapaciteten för storskalig produktion mot dem högsta kravspecarna. 

Produktexempel:

Kombo RFID läsare för 125 kHz & 13,56 MHz.

Läser de flesta förekommande typer av RFID kort och transponders som finns på marknaden. Använd redan befintliga passerkort, smartphones, nyckeltaggar för att ge access till både byggnad och fordon med samma kort/tag.  

Kombinera med MEMS baserad krock/ stötsensor för full kontroll över hur fordon och gods hanteras.

 

God kontroll minimerar skador på fordon och gods & ökar säkerheten för både personal och leverans.